Automotive

AWAs eksperter inden for automotive har omfattende og bred erfaring med de tekniske områder, der er relevante for forskellige aspekter af bilindustrien. Vi yder højt kvalificeret bistand inden for alle patentrelaterede områder, herunder udarbejdelse af patentansøgninger, sagsbehandling, krænkelsesvurderinger og konfliktløsning. Vi bistår desuden vores kunder i alle andre IP-spørgsmål, der måtte opstå inden for dette tekniske område.

Alle IP-konsulenter inden for automotive har en ph.d. eller kandidatgrad, og mange har desuden stor erfaring fra bilindustrien.