Cleantech

Den stigende globale bevidsthed om de miljømæssige effekter af drivhusgasser og forurening betyder, at der er stigende efterspørgsel efter rådgivning i cleantech-branchen.

AWA yder rådgivning i forretningsstrategiske og juridiske spørgsmål inden for alle områder af IP-rettigheder for virksomheder og investorer i cleantech-branchen. Det omfatter naturligvis også praktisk hjælp med hensyn til at sikre sig effektiv beskyttelse af innovationer og brands.

Cleantech er teknologi, som ikke påvirker miljøet i samme grad som konkurrerende teknologier, eller som betyder, at udledningen af drivhusgasser reduceres. Der er tale om mange forskellige teknologiområder, som ofte kræver ekspertise og input fra en række forskellige erfaringsområder. Fællesnævneren for cleantech-virksomheder er, at interessen for dem vokser, både fra investorside og fra samfundet som sådan, samtidig med at konkurrencen inden for branchen stiger. AWA har hjulpet en række cleantech-virksomheder med at navigere under disse skiftende forhold.

Eksempler på opgaver, som AWA har eller har haft:

  • AWA har hjulpet en forskningsintensiv biobrændselsvirksomhed med at udvikle en patentstrategi for hele virksomheden samt at etablere den IP-organisation, der skal til, for at virksomheden kan begå sig på det internationale marked. I dag understøtter AWA virksomheden i dens bestræbelser på at nå de ambitiøse mål, den har sat for sig selv.
  • AWA har på vegne af et venturekapitalselskab foretaget en due diligence-undersøgelse af patentporteføljen hos en cleantech-virksomhed. AWA identificerede en række svagheder i patentporteføljen, men kom også med konkrete forslag til, hvordan man kunne rette op på disse.
  • AWA har bistået et stort energiselskab med at danne sig et billede af patentsituationen på underleverandørmarkedet for teknologien til opsamling af CO2.