Life science

AWA har et team af højt kvalificerede patentrådgivere, der er specialister i at beskytte life science-innovationer. De har alle den viden og erfaring, der skal til for at yde effektiv og pålidelig rådgivning om juridiske spørgsmål og sagsbehandlingen af patentansøgninger på dette komplekse teknologiområde.

Vi yder teknisk og juridisk bistand inden for alle områder af life science. Vi har stor erfaring med at behandle patentansøgninger overalt i verden og udfører ofte krænkelses- og validitetsundersøgelser for kunder på både det europæiske og det amerikanske marked.

Vi foretager freedom to operate-analyser samt due diligence-analyser for investeringsselskaber. Vores life science-team har stor erfaring med at føre indsigelses- og appelsager ved den europæiske patentmyndighed (EPO). En række teammedlemmer har deltaget som tekniske eksperter i patentsager ved svenske og danske domstole.

Vi tilbyder internationale IP-ydelser inden for medicinalprodukter. Andre eksempler er biomedicin, biologisk materiale, lægemidler, stamceller, genetik, biokemi, fødevarer og bioteknologiske forskningsværktøjer.
Vores life science-team har desuden store kompetencer inden for DNA-teknologi, herunder udarbejdelse af ansøgninger om hidtil ukendte gener, proteiner, rekombinante proteiner, vektorer, transformerede organismer, screeningmetoder m.m.

Vi har i mange år udarbejdet og håndteret ansøgninger i forbindelse med nye lægemidler, dvs. nye organiske forbindelser samt nye medicinske anvendelser af sådanne lægemidler. Teammedlemmerne har stor erfaring inden for de tekniske områder immunologi og mikrobiologi, herunder mikroorganismer. Dette tekniske ekspertiseområde omfatter også funktionelle fødevarer, nutraceuticals (naturlige, fødevarebaserede stoffer, som har en medicinsk eller farmakologisk (eller helende) indvirkning på kroppen) samt kosttilskud.

Vores life science-team har indgående viden om udarbejdelse og behandling af SPC-ansøgninger (supplerende beskyttelsescertifikat) til de danske og svenske patentmyndigheder. Teammedlemmerne har opbygget ekspertise i procedurerne for SPC-ansøgninger vedrørende medicinalprodukter i Danmark og Sverige.

Teamet består af ca. 30 patentrådgivere – hovedsageligt European Patent Attorneys – med stor erfaring og ekspertise inden for life science. Alle har en ph.d. og/eller kandidatgrad i bioteknologi, og nogle har tidligere arbejdet som sagsbehandlere hos den danske eller den svenske patentmyndighed.

Vores kunder er først og fremmest virksomheder, der har fokus på at opnå en førende position på deres marked, dvs. virksomheder, der anser den beskyttelse, som IP-rettigheder giver, for at være et strategisk våben i deres forretning. Blandt vores kunder finder man internationale virksomheder inden for fremstilling og udvikling af medicinalprodukter, og nobelprismodtagere.