Materialeteknik og nanoteknik

Materialeteknik er et relativt omfattende område, som beskæftiger sig med materialers struktur, egenskaber, produktion og anvendelse. Materialerne kan være metaller, plaster, blandingsmaterialer, keramiske materialer m.m. Området omfatter også materialevidenskab, hvor forholdet mellem materialers struktur på atomar/molekylær skala samt deres makroskopiske egenskaber undersøges med det formål at forbedre og optimere materialernes adfærd.

Udviklingen af materialer har betydning for næsten alle teknologiske områder og industrielle applikationer, hvor bilindustrien, medicinalsektoren, halvlederindustrien og energisektoren blot er eksempler på områder, hvor materialeteknologi spiller en overordentlig stor rolle for forbedringen af egenskaber såsom systemeffektivitet, holdbarhed og anvendelsesområde.

Nanotekniken er videnskaben om manipulation af materialer på en atomar/molekylær skala, især med henblik på opbygning af mikroskopiske bestanddele. Nanoteknik har en lang række anvendelsesområder, herunder optiske og elektroniske komponenter, energistyring og medicinske implantater, og vil derfor være en af de mest centrale teknologier i det 21. århundrede.

AWAs rådgivere med speciale i materialeteknik og nanotekik har en stærk baggrund inden for disse to områder med enten en ph.d. eller en kandidatgrad, og de har derudover stor erfaring med at udarbejde og behandle patentansøgninger.

Blandt teamets kompetencer er indgående viden om materialers styrke, hårdhed og elasticitet, katalytiske processer, design, fremstilling og anvendelse af polymer-nanopartikler, ætsning, kromatografi, MEMS, NEMS, optoelektronik, fluidik, fremstilling og elektro-optisk karakterisering af displaysystemer, brændselscellematerialer, nanorør/nanotråde, grafen, kvanteprikker, biomaterialer, mikro-/nanoskala-elektroder, tribologi, rheologi m.m.