Medtech

AWAs medtech-specialister repræsenterer en stor og bred erfaring inden for patentrelaterede spørgsmål, dels generelt inden for udarbejdelse og behandling af patentansøgninger samt retssager, dels med hensyn til dette områdes specifikke krav, muligheder og strategier, fx regler om patenterbarhed samt retspraksis ved den europæiske patentmyndighed (EPO), hvad angår terapeutiske og diagnostiske metoder. Kombineret med deres tekniske baggrund betyder det, at vores medtech-specialister kan yde vores kunder relevant, pålidelig og værdifuld rådgivning i medtech-relaterede problemstillinger.

Da vi ønsker at have kvalitetsprægede, omkostningseffektive og langvarige kundeforhold, sørger vi for at sammensætte et skræddersyet team bestående af rådgivere og jurister, der på bedst mulig måde kan opfylde den specifikke kundes behov.

Vores medtech-team omfatter 12 European Patent Attorneys. Alle har en ph.d. og/eller en kandidatgrad. Mange af dem har desuden stor erfaring fra medtech-branchen.

AWAs medtech-eksperter leverer blandt andet følgende ydelser:

  • Udarbejdelse og behandling af europæiske patentansøgninger
  • Undersøgelse af europæiske medtech-standarder inden indlevering
  • Håndtering og forsvar mod indsigelser ved EPO
  • Procesførelse
  • IP-relateret due diligence
  • Analyse af patentportefølje
  • Udlicensering (evt. i partnerskab med vores søsterselskab AWA IPro)
  • FTO-analyse
  • Validitetsanalyse
  • Overvågning af konkurrenter