Pharma

AWA har en række patentrådgivere og jurister med speciale i håndtering af patentporteføljer i relation til medicinalindustrien. Disse eksperter har al den viden og erfaring, der skal til for at yde god, pålidelig og førsteklasses rådgivning om juridiske problemstillinger, patentkonflikter, sagsbehandling af patentansøgninger, patentretssager, patentforlængelser, due diligence, porteføljeanalyse, freedom to operate samt validitetsundersøgelser på området.

Mange af patentrådgiverne og juristerne med speciale inden for pharma har tidligere arbejdet i advokatfirmaer eller IP-afdelinger i medicinalbranchen. Mange har en ph.d. og/eller kandidatgrad inden for life science. Juristerne er specialiseret inden for patentkonflikter, lægemiddellovgivning, udlicensering samt forsknings- og udviklingsprojekter.

Vores ydelser omfatter:

 • Udarbejdelse, sagsbehandling og forsvar af patenter og patentansøgninger på medicinalområdet
 • Optimeret sagsbehandling for at minimere risikoen for angreb fra generiske producenter
 • Koordinering af patenter samt sagsbehandling af ansøgninger indleveret i fællesskab af to eller flere samarbejdende virksomheder (af hensyn til ansvar)
 • Hjælp og support ("buffer") i perioder med stor arbejdsbelastning
 • Håndtering og koordinering af patentretssager
 • Koordinering, indlevering og håndtering af patentforlængelser og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)
 • Håndtering af patentkonflikter
 • Due diligence i forbindelse med patentporteføljer hos både større og mindre medicinalvirksomheder
 • Analyse af patentportefølje ("sundhedstjek") på passende tidspunkter af den lægemiddelfaglige udviklingsproces
 • Aftaler vedrørende licens og samarbejde
 • Validitetsanalyse og krænkelsesvurdering i forbindelse med patenter og patentansøgninger på medicinalområdet
 • Strategisk rådgivning om FDA-relaterede beskyttelseslag (herunder overvejelser om godkendelseslisten 'Orange Book')
 • Strategisk rådgivning om livscyklusforvaltning af jeres patentportefølje, i relation til udviklingen af medicinalprodukter
 • Rådgivning af mindre virksomheder om udarbejdelse og behandling af ansøgninger med henblik på at få positiv opmærksomhed fra både investorer og større medicinalvirksomheder

Vores kunder spænder lige fra små og mellemstore virksomheder, der endnu befinder sig i den tidlige udviklingsfase, over fuldt modne store medicinalvirksomheder til generiske medicinalvirksomheder og investorer, der ønsker at investere i sådanne virksomheder.