Utvalda kunder

AWAs kunder är innovationsföretag från alla större branscher och från hela världen. De representerar hela spannet från nystartade bolag till Fortune 500-företag och inkluderar ägarna till några av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer.