Materialteknik och nanoteknik

Materialteknik är ett relativt stort område som omfattar struktur, egenskaper, produktions- och tillämpningsområden för material såsom metaller, plaster, kompositmaterial, keramik, m.m. Området omfattar även materialvetenskap, där sambandet mellan materialstrukturen på atom-/molekylnivå och deras makroskopiska egenskaper undersöks, med syftet att förbättra och optimera funktioner för material.

Utveckling av material är avgörande i nästan alla teknologiska områden och industribranscher. I bland annat fordonsindustrin, läkemedelsbranschen, halvledarutvecklingen och energisektorn är materialteknologi extremt viktigt för att förbättra egenskaper såsom produkt- och systemeffektivitet, hållbarhet och mångsidighet.

Nanoteknik är vetenskapen om materialmodifiering på en atomär/molekylär nivå, särskilt med inriktning på att bygga mikroskopiska anordningar. Med tanke på det stora antalet användningsområden, däribland optiska och elektroniska komponenter, energihantering och medicinska implantat, tyder mycket på att nanoteknik blir en av 2000-talets viktigaste teknologier.

AWAs IP-konsulter med specialinriktningen "Materialteknik och nanoteknik" har stor erfarenhet av att skapa och fullfölja patentansökningar, och de har en gedigen bakgrund inom materialteknik och nanoteknik med mastersexamen eller PhD.

IP-konsulternas kompetens omfattar djupgående kunskap om olika materials styrka, hårdhet och elasticitet, katalytiska processer, utformning, tillverkning och användning av polymeriska nanopartiklar, etsning, kromatografi, MEMS, NEMS, optronik, fluidik, tillverkning och elektrooptisk karakterisering av displaysystem, bränslecellsmaterial, nanorör/nanoledare, grafen, kvantprickar, biomaterial, elektroder med mikro-/nanostruktur, tribologi, reologi, m.m.