Programvara & IT

Programvarubranschen har ett komplicerat förhållande till immateriella rättigheter. Den unika blandningen av traditionella ensamrätter som patent och alternativa metoder för att skydda utveckling, t.ex. öppen källkod, gör det viktigt att anlita experthjälp under alla faser av utvecklingen och utnyttjandet av immateriella rättigheter som rör programvara.

AWAs programvaruexperter har särskilt fokus på de speciella villkoren inom programvarubranschen och ger råd inom hela det immaterialrättsliga spektrumet. Våra specialområden är bland annat patent, upphovsrätt, öppen källkod, licensiering och kommersialisering.

Våra IP-konsulter ger regelbundet råd till klienter som vill kommersialisera sina investeringar i programutveckling och hjälper dem att utnyttja sina immateriella rättigheter så att investeringarna blir så effektiva som möjligt.

Våra klienter representerar allt från små dotcom-företag till stora aktörer inom den traditionella industrin. Den gemensamma nämnaren för företagen är att de utvecklar programvara, men deras exakta behov och situation skiljer sig givetvis oerhört mycket åt och kräver olika lösningar. Genom att använda sin gemensamma arsenal av kunskaper och erfarenheter kan våra konsulter erbjuda lösningar som är specialanpassade för varje företags behov.