Tillverkning & processteknik

Tillverkning och processteknik är ett brett område med sina egna standarder när det gäller patentpraxis. AWA har patentkonsulter som är experter på att skydda innovationer förknippade med all form av tillverkning och processteknik. De har den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att kunna ge tillförlitlig juridisk rådgivning samt utarbeta och genomdriva patentansökningar och hantera rättigheter efter beviljande.

Vi hjälper dig med tekniska och juridiska frågor inom alla teknikområden. Tack vare att vi samarbetar mellan olika team tar vi hänsyn till alla aspekter av arbetet med patentansökningarna.

Våra tjänster omfattar:

  • Utarbeta, genomdriva och försvara IP-rättigheter avseende alla teknikområden inom tillverkningsteknik
  • Invändningar mot andras rättigheter
  • Hjälp och support ("buffert") under perioder av hög arbetsbelastning
  • Hantering och samordning av patenttvister
  • Due diligence inom patent
  • Patentportföljanalys
  • Avtal i samband med licensieringar och samarbeten
  • Giltighetsanalyser och bedömningar av patent och patentansökningar

Bland våra kunder finns allt från start-ups, små och medelstora företag till stora organisationer.