Varumärkesskydd

I en hård konkurrenssituation är en produkts namn, symbol och design många gånger en avgörande faktor för framgång. Det gäller inte minst på marknader där flera produkter har likartade egenskaper. Att etablera ett starkt varumärke är därför det effektivaste verktyget för att kommunicera direkt med slutkonsumenterna av en vara eller tjänst.

Varumärket ger möjligheter till långsiktigt agerande och bidrar till att skapa goodwill. Ett känt och väl inarbetat varumärke innebär i praktiken en garanti för kvalitet. Företagets namn, firman, och det domännamn som gör att företagets profil och erbjudanden lätt kan hittas på internet, fungerar också som starka kännetecken.

En framskjuten branschposition och välkända varumärken är utan tvekan nyckelfaktorer på en föränderlig marknad. Att skydda och försvara varumärken är en viktig del i kampen om marknadsandelar. Det gör att en genomtänkt strategi för att ta tillvara och utveckla potentialen i dina varumärken är lika avgörande som att säkerställa att dina rättigheter inte kränks.

Av våra konsulter får du hjälp att skapa ett heltäckande skydd för dina varumärken och andra kännetecken. Vi tar hand om de legala aspekterna och du kan koncentrera dig på den kommersiella utvecklingen.